VI TAR ANSVARET FOR BEDRIFTENS LØNN

Bruker du og din organisasjon for mye tid på kjøring av lønn? Vi – i Hetor Regnskapsservice AS – kan gjøre jobben for deg.
 
Flere bedriftseiere forteller at de – eller deres ansatte – bruker unødvendig mye tid på lønn. Lønninger skal kjøres hver måned, rapporteres korrekt og gjøres etter strenge kriterier og regler.
 
Det lønner seg derfor både å ha et godt fungerende system, samt ha effektive og trygge rutiner. Vi kan foreta de nødvendige lønnskjøringer for din bedrift. I tillegg påtar vi oss nødvendige innrapporteringer til myndighetene.
 
I Hetor Regnskapsservice AS er vi oppdatert på det norske regelverket som styrer lønnsutbetalinger, skatter og arbeidsgiveravgift. Vi har god kunnskap og oversikt over regelverket.

VI TAR HÅND OM LIGNINGSDOKUMENTENE DINE

Ønsker du ha å full kontroll over skatten hvert eneste år? Vi hjelper deg!
I Hetor Regnskapsservice AS er vi til enhver tid oppdatert på lover og regler – samt eventuelle endringer – fra ligningsmyndighetene.
 
Vi sørger for at du får de fradragene du har krav på, samt at ligningsdokumentene er korrekt utfylt.
 
I tillegg tar vi ansvaret for at alle dokumenter leveres innen gjeldende tidsfrister satt av Skatteetaten.

KORT OM HETOR REGNSKAPSSERVICE AS

Hetor Regnskapsservice AS ble etablert i Hønefoss av Torfinn Gravdahl i 1987. Helt siden starten har visjonen vært å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å lykkes.


Vi mener at du – som bedriftseier – har stor sjans for å gjøre nettopp det når du har full kontroll på økonomien. Vi hjelper deg mer enn gjerne med det. Hetor Regnskapsservice AS er regnskapsbyrået som tar oss tid når du ringer og trenger råd og veiledning. Vi sørger for at alle dine tall føres korrekt og at opplysninger sendes dit de skal når de skal.

 

Vi er stolte av kundeporteføljen og tilbakemeldingene våre kunder gir oss. Med oss på laget, kan du bli kvitt bekymringer om budsjett, regnskap, lønn, årsregnskap, ligningsdokumenter og fakturering. Det tar vi oss av, hvis du vil.

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål rundt ditt regnskap?

Kontakt oss