LA OSS TA ÅRSREGNSKAPET DITT

Driver du aksjeselskap, er du forpliktet av norsk lov til å sende inn årsregnskap. Vi hjelper deg med årsregnskapet til din bedrift.


Årsregnskapet er en oversikt over din bedrifts resultat og økonomiske stilling for hvert enkelt år. Det er også bedriftens offentlige regnskap.
 
Samtidig gir det deg en oversikt over dine økonomiske aktiviteter og det redegjør for bedriftens økonomiske situasjon.

ÅRSREGNSKAPETS HOVEDFUNKSJONER ER:

  • Vise hvordan selskapets midler har blitt brukt i løpet av året.

 

  • Redegjøre for bedriftens økonomiske status.

 

  • Alle norske aksjeselskap omfattes av regnskapsloven, og skal utarbeide årsregnskap som viser de økonomiske aktivitetene.

KORT OM HETOR REGNSKAPSSERVICE AS

Hetor Regnskapsservice AS ble etablert i Hønefoss av Torfinn Gravdahl i 1987. Helt siden starten har visjonen vært å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å lykkes.


Vi mener at du – som bedriftseier – har stor sjans for å gjøre nettopp det når du har full kontroll på økonomien. Vi hjelper deg mer enn gjerne med det. Hetor Regnskapsservice AS er regnskapsbyrået som tar oss tid når du ringer og trenger råd og veiledning. Vi sørger for at alle dine tall føres korrekt og at opplysninger sendes dit de skal når de skal.

 

Vi er stolte av kundeporteføljen og tilbakemeldingene våre kunder gir oss. Med oss på laget, kan du bli kvitt bekymringer om budsjett, regnskap, lønn, årsregnskap, ligningsdokumenter og fakturering. Det tar vi oss av, hvis du vil.

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål rundt ditt regnskap?

Kontakt oss