VISMA AUTOCOLLECT – HETOR REGNSKAPSSERVICE

Hetor Regnskapsservice AS er et regnskapsbyrå på Hønefoss som ble stiftet i 1987. Regnskapsbyrået har i dag 7 ansatte.

Les hvorfor Hetor Regnskapsservice har tatt i bruk Visma AutoCollect på sine kunder.


Hetor Regnskapsservice AS er et regnskapsbyrå på Hønefoss som ble stiftet i 1987. Regnskapsbyrået har i dag 7 ansatte og en omsetning på 7,34 millioner kroner.

Amund Gravdahl er daglig leder, og har jobbet der siden 2005. Visjonen til Hetor Regnskapsservice AS er å bidra til en sunn og solid økonomi i vekst for kundene sine, slik at de kan fokusere på egen kjernevirksomhet.

 

ØNSKET Å FOKUSERE MER PÅ RÅDGIVNING

I 2018 valgte Hetor Regnskapsservice AS å ta i bruk Visma Business som hovedsystem. Med god hjelp fra sin forhandler Vitari, fikk de oversikt over hvilke muligheter de hadde for å automatisere en rekke tjenester, som blant annet innfordring gjennom den integrerte tjenesten Visma AutoCollect. Målet med å ta i bruk automatiserte tjenester var å effektivisere prosessene, slik at de ansatte i Hetor Regnskapsservice AS kunne fokusere mer på rådgivning mot sine kunder.

NY JOBBHVERDAG MED VISMA AUTOCOLLECT

Tidligere purret Amund og hans kollegaer direkte fra regnskapssystemet. De måtte manuelt overføre til inkassobyrå, printe ut, putte i konvolutter og sende, for så å manuelt holde kundene sine oppdatert på status på hver enkelt sak. Manuelle oppgaver tar som kjent opp mye tid, men det kan også medføre menneskelige feil.

Nå som Hetor Regnskapsservice har automatisert innfordringsarbeidet slipper de å bruke tid på manuelle oppgaver, og kundene deres kan selv gå inn å holde seg oppdatert på sine saker. Alle kunder med Visma AutoCollect har også Visma AutoPay, som gjør at systemet automatisk fanger opp opp alle innbetalinger, også de uten KID.

 

HAR ALDRI HATT BEDRE LIKVIDITET

Den viktigste effekten for Hetor Regnskapsservice AS er fornøyde kunder som har fått en merkbar bedre flyt i innbetalinger, og ikke minst bedre likviditet. Ved å aktivere Visma AutoCollect i Visma Business automatiseres prosessen og kunden får bedre kontroll og likviditet. En av kundene deres uttalte dette etter de fikk satt opp Visma AutoCollect:

«Aldri hatt mer penger på konto»

 

STOR GEVINST FOR BEDRIFTER MED STORT VOLUM

Med et stort fakturavolum er det enda mer jobb å håndtere betalinger og oppfølging, og i følge Amund Gravdahl, er det spesielt disse kundene som får gleden av Visma AutoCollect. Hetor Regnskapsservice AS tar jobben slik at kunden kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

BRUKER ALLE AUTOPRODUKTENERegnskapsførerne i Hetor Regnskapsservice har nå erstattet det manuelle innfordringsarbeidet med en enkel rutine i Visma Business. Ved å ta i bruk de automatiserte tjenestene Visma AutoPay, Visma AutoInvoice og Visma AutoCollect, bruker regnskapsførerene mindre tid på manuelt arbeid og får mer tid til å fungere som rådgivere for sine kunder.

– «Nå kan vi bare sette på en hake i Visma Business også sendes det til innfordring»

Kilde: https://www.visma.no/inkasso/kundereferanser/hetor-regnskapsservice/

Tags:
AutoCollect, Hetor, Hønefoss, Rådgivning, Regnskap, Regnskapsbyrå, Visma

0
Feed

Skriv en kommentar